Naslovnica Politika privatnosti

Politika privatnosti

Sejari d.o.o. Sarajevo priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obavezuje na očuvanje privatnosti i sigurnosti informacija koje putem web stranice podijelite sa nama.

Naš cilj je da Vam dostavimo informacije, resurse i usluge Vama relevantne i potrebne. Da bi uspješno postigli naš cilj, nekad je potrebno sakupiti određene informacije tokom Vaših posjeta web stranici, kako bi bolje razumjeli šta razlikuje Vas od ostalih posjetioca naše stranice.

Veoma nam je bitno Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke. Kako bi pokazali našu obavezu prema Vašoj privatnosti, u nastavku smo pripremili “policu privatnosti”. Ova Polica privatnosti stoga objašnjava našu online informacijsku praksu, prikupljanja i korištenja Vaših podataka, te načine na koje možete stupiti s nama u kontakt. Polica objašnjava koje Vaše osobne informacije su potrebne, te kako i kada ih koristimo, na koji način ih čuvamo, ko ima pristup tim informacijama, kao i način na koji ispravljamo netačne podatke u tim informacijama. Niti jedna privatna informacija neće biti proslijeđena trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja.

Da bi bolje razumjeli Vaša prava, predlažemo da pročitate policu privatnosti. Sejari d.o.o. Sarajevo ima pravo u bilo koje vrijeme izmijeniti policu privatnosti bez obavještenja. Bilo kakva izmjena će biti aktuelna odmah nakon postavljanja.

Koje osobne informacije Sejari d.o.o. Sarajevo preuzima od Vas putem web stranice?

Sejari d.o.o. Sarajevo može prikupljati ili zahtjevati da dostavite kontakt informacije (kao što su Vaše ime, e-mail, adresa, grad, itd), osobne informacije (zanimanje, kvalifikacije, itd) i jedinstvene indikatore (kao password). Tokom uobičajene posjete stranici također možemo prikupljati informacije o Vama, kao naprimjer Vašu Internet Protokol Adresu (IP), trajanje Vaše posjete, stranice koje ste posjetili, stranice koje su Vas uputile nama, ime Vašeg internet provajdera, i sl.

Šta Sejari d.o.o. Sarajevo radi sa prikupljenim informacijama?

Mi koristimo Vaše podatke kako bi Vam slali informacije. Vaše kontakt informacije su također korištene kada Vas je potrebno kontaktirati. Sejari d.o.o. Sarajevo bilježi ove osnovne informacije u svrhu statističkih potreba. Koristimo Vašu IP adresu kako bi dijagnosticirali eventualne probleme sa našim serverom i vodili web stranicu. Također treba napomenuti da koristimo Vaše kontakt informacije kako bi prilagodili našu web stranicu prema Vašim potrebama.

Kako Sejari d.o.o. Sarajevo štiti Vaše informacije?

Privatnost i čuvanje Vaših informacija nam je veoma bitno. Bilo kakve korisničke informacije koje bi mogli ponuditi potencijalnim oglašivačima ili partnerima su dostavljene u grupnoj formi i ne uključuju podatke na osobnoj osnovi. Pored našeg truda da štitimo Vaše informacije kroz različite sigurnosne procedure i dalje ne možemo u potpunosti garantirati sigurnost Vaših podataka koje nam šaljete. Sve informacije šaljete na Vaš sopstveni rizik.

Sa kim Sejari d.o.o. Sarajevo dijeli Vaše informacije?

Niti jedna privatna informacija neće biti proslijeđena trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja. Sejari d.o.o. Sarajevo ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše osobne informacije. Osobne informacije o Vama koje su dostavljene u elektronskoj formi mogu biti podjeljene sa našim dilerima, marketinškim partnerima, afilacijama, i sl., kako bi Vama pružili bolje usluge.

Izmjene na Vaš zahtjev

Sejari d.o.o. Sarajevo će na Vaš zahtjev ispraviti eventualne greške u Vašim osobnim informacijama.